Vài nét v? C?ng ty TNHH Truy?n th?ng Hoàn c?u Qu?c Qu?ng (GMG)

?ài Phát thanh Qu?c t? Trung Qu?c (CRI) là t?p ?oàn truy?n th?ng c?p nhà n??c Trung Qu?c thu?c T?ng C?c Báo chí-Xu?t b?n-Phát thanh-Truy?n hình và ?i?n ?nh Nhà n??c Trung Qu?c, v?i m?c tiêu t?ng th? xay d?ng t?p ?oàn truy?n th?ng qu?c t? hi?n ??i, t?ng h?p, ki?u m?i, ph?n ??u xay d?ng b? c?c m?i v? truy?n th?ng và d? lu?n qu?c t?.

GMG là m?t b?ng duy nh?t kinh doanh và phát tri?n c?ng nghi?p truy?n th?ng và v?n hóa c?a CRI d?a vào khái ni?m kinh doanh và qu?n ly ph??ng ti?n truy?n th?ng hi?n ??i ?? m? r?ng quy m? c?ng nghi?p truy?n th?ng và v?n hóa, nang cao trình ?? c?ng nghi?p truy?n th?ng và v?n hóa.

GMG khánh thành vào ngày 18/1/2011,? v?i t?n ch? “Xay d?ng m?t b?ng v?n hóa, xay d?ng truy?n th?ng xuyên qu?c gia ki?u m?i”, d?a vào CRI và các nghi?p v? ?a ph??ng ti?n c?a CRI g?m phát thanh, truy?n hình, xu?t b?n, trang web và ph??ng ti?n truy?n th?ng m?i, v.v. c?ng nh? tài nguyên kinh doanh trong l?nh v?c v?n hóa c?a CRI, d?c s?c kinh doanh t?t truy?n th?ng c?p qu?c gia, qu?c t? hóa, hi?n ??i hóa, t?ng h?p th?ng qua ph??ng th?c doanh nghi?p hóa, th? tr??ng hóa, chuyên m?n hóa và ngh? nghi?p hóa. V?i ti?n v?n hùng h?u, d?ch v? truy?n th?ng b? d?y sau r?ng c?ng nh? n?ng l?c huy ??ng v?n ??u t? kinh doanh và qu?n ly th??ng m?i, GMG t?ng b??c hình thành nghi?p v? th? m?nh và th??ng hi?u d?ch v? truy?n th?ng hoàn ch?nh, che ph? toàn b? ??u cu?i, l?y khán thính gi? làm trung tam.

申博登录不了
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
网站地图 申博现金网址 澳门大三巴赌场 申博娱乐 申博138开户
www.188msc.com 太阳成娱乐成总代理 太阳城申博开户登入 777老虎机支付宝充值
咪牌百家乐 澳门银河赌场 ag真人娱乐 极速百家乐
申博138 太阳城亚洲注册 申博138开户 太阳城申博
澳门新葡京赌场 菲律宾申博娱乐 申博登入网址 申博会员登入