-H?p th? Ng?c ánh2016/01/06 20:29:07April 24 2021 06:54:21

"T?n Ng?? Kh?ng" Lu?c Tiê?u Linh ???ng s??n sa?ng la?m S?? gia? cho v?n ho?a, thê? thao va? du li?ch Viê?t Nam

Lu?c Tiê?u Linh ???ng: T?i có tình c?m ??c bi?t v?i ??t n??c và con ng??i Vi?t Nam, cu?i nh?ng n?m 50 th? k? tr??c t?i Hàng Chau, cha t?i là L?c Linh ??ng t?ng bi?u di?n Thi?u k?ch "Ba l?n ?ánh B?ch C?t Tinh" cho H? Ch? t?ch xem và ???c Ng??i khen.Trung Qu?c và Vi?t Nam hai n??c núi s?ng li?n m?t d?i, t?i mong mu?n nhan dan hai n??c chung s?ng hòa m?c, hoà bình và h?u ngh?".

Nh? Ngo?c cu?ng ?oa?n ngoa?i giao tham quan kha?o sa?t ta?i tha?nh ph?? Nam Kinh
-H?p th? Ng?c ánh2014/01/20 18:13:04April 24 2021 06:54:21

Nh? Ngo?c cu?ng ?oa?n ngoa?i giao tham quan kha?o sa?t ta?i tha?nh ph?? Nam Kinh

Nam Kinh la? m??t tha?nh ph?? co? bê? da?y 2500 li?ch s?? va? v?n hoa?, co? li?ch s?? h?n 450 n?m d??ng ??, cu?ng v??i Tay An, B??c Kinh va? La?c D??ng ????c t?n vinh la? 4 c?? ?? c?? ki?nh cu?a Trung Qu??c.

??i ne?t ?êm chung kê?t Qu??c tê? Cu??c thi
-H?p th? Ng?c ánh2014/01/20 17:57:16April 24 2021 06:54:21

??i ne?t ?êm chung kê?t Qu??c tê? Cu??c thi "Tiê?ng ha?t H??u nghi?" Trung-Viê?t n?m 2013 ta?i S4 VTC Ha? N??i Viê?t Nam

La Tha?nh ?a? cu?ng v??i ba pho?ng viên kha?c la? Ha?i Van, Vinh Dung va? Kiê?u Quan ?ê?n hiê?n tr???ng ??a tin. Nh?ng do chuyê?n bay bi? cha?m gi??, nên ?oa?n pho?ng viên ?a?nh pha?i ?? la?i Qua?ng Chau, Trung Qu??c m??t ?êm, tuy va?y va?n ki?p th??i co? m??t ta?i Ha? N??i ?ê? ??a tin.

Chung kê?t Cu??c thi
-H?p th? Ng?c ánh2014/01/20 17:44:44April 24 2021 06:54:21

Chung kê?t Cu??c thi "Tiê?ng ha?t H??u nghi?" Trung-Viê?t n?m 2013 s??p khai ma?c ta?i Ha? N??i

Trong khi hê?t tha?y ca?c hi?nh a?nh vê? san kha?u va? diê?n ?a?n h??u nghi? no?i trên va?n in ?a?m t??a nh? h?m qua, thi? chung kê?t Cu??c thi "Tiê?ng ha?t H??u nghi?" Trung -Viê?t n?m 2013 s??p khai ma?c ta?i tr???ng quay s?? 4 ?a?i Truyê?n hi?nh ky? thua?t s?? Viê?t Nam VTC ta?i Ha? N??i r??i.

H??ng vi? Trung Qu??c trong th? v?n nguyên ta?c cu?a ca?c ba?n
-H?p th? Ng?c ánh2014/01/20 17:22:39April 24 2021 06:54:21

H??ng vi? Trung Qu??c trong th? v?n nguyên ta?c cu?a ca?c ba?n

Chu?ng t?i co? nha?n ????c hai ta?p san ba?i d?? thi da?y va? ?e?p m??t cu?a ba?n Nguyê?n Hoa?ng Tha?nh ta?i TP H?? Chi? Minh. Ngoa?i ta?p ba?i d?? thi ra, ba?n Hoa?ng Tha?nh co?n g??i ta?p th? nhan ?ê? "M??t chuyê?n ?i", bên trong co? nhiê?u ba?i th? ba?n sa?ng ta?c ?ê? ky? niê?m cho chuyê?n th?m Trung Qu??c ?a?y h??ng vi? ky? diê?u va? t??t ?e?p na?y.

Ha? Vi: L?u luyê?n tha?ng nga?y du ho?c Viê?t Nam, nh?? ma?i mu?a thu Ha? N??i
-H?p th? Ng?c ánh2013/12/26 20:23:34April 24 2021 06:54:21

Ha? Vi: L?u luyê?n tha?ng nga?y du ho?c Viê?t Nam, nh?? ma?i mu?a thu Ha? N??i

N?m ngoa?i, Ha? Vi ?a? co? di?p sang Viê?t Nam du ho?c ta?i Tr???ng ?a?i ho?c Khoa ho?c Xa? h??i va? Nhan v?n Ha? N??i.

Ba tha?ng tra?i nghiê?m c?ng ta?c CRI trong s??c thu ti?nh ng???i ta?i Trung Qu??c
-H?p th? Ng?c ánh2013/12/26 20:17:37April 24 2021 06:54:21

Ba tha?ng tra?i nghiê?m c?ng ta?c CRI trong s??c thu ti?nh ng???i ta?i Trung Qu??c

Lu?c ?a?u m??i sang Thu H??ng ca?m tha?y 3 tha?ng cu?ng kha? da?i, nh?ng qua m??t th??i gian sinh s??ng va? la?m viê?c ta?i B??c Kinh, v??i ca?c ba?n ???ng nghiê?p Ban Viê?t ng?? ?a?i Pha?t thanh Qu??c tê? Trung Qu??c thi? Thu H??ng la?i tha?y th??i gian sao ma? ng??n ngu?i qua?, sao ma? tr?i nhanh qua?.

Chiê?c l???c la?m b??ng xa?c ma?y bay My? va? cau chuyê?n vê? m??t c??u chiê?n binh Trung Qu??c
-H?p th? Ng?c ánh2013/12/26 20:14:15April 24 2021 06:54:21

Chiê?c l???c la?m b??ng xa?c ma?y bay My? va? cau chuyê?n vê? m??t c??u chiê?n binh Trung Qu??c

Khi co?n nho?, ch?a biê?t ch?? Trung Qu??c, ch?a biê?t no?i m??t cau tiê?ng Trung na?o, nh?ng ?a? thu??c ra?t nhiê?u ba?i ha?t Trung Qu??c, nh??ng ba?i ha?t a?y co? thê? no?i la? ra?t i?t ba?n tre? Trung Qu??c hiê?n nay biê?t ?ê?n.

??i ne?t ?êm chung kê?t Qu??c tê? Cu??c thi
-H?p th? Ng?c ánh2013/12/26 20:09:44April 24 2021 06:54:21

??i ne?t ?êm chung kê?t Qu??c tê? Cu??c thi "Tiê?ng ha?t H??u nghi?" Trung-Viê?t n?m 2013

?ay là l?n th? t? cu?c thi "Ti?ng hát H?u ngh?" Vi?t- Trung ???c t? ch?c và l?n ??u tiên ?ài Truyê?n hi?nh K? thu?t s? Viê?t Nam VTC là ch? nhà ?êm chung k?t c?a ch??ng trình này.

?
Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
网站地图 申博代理开户 申博游戏平台 申博网址 777老虎机游戏
电子游戏微信支付充值 菲律宾申博游戏登入 www.msc33.com 申博登录网址登入
ag真人百家乐 澳门博彩公司 申博官网登录 申博
申博百家乐 申博游戏手机下载 菲律宾太阳城申博 菲律宾申博开户
太阳城代理 澳门星际赌场 澳门银河赌场 太阳城申博