Ha? Vi: L?u luyê?n tha?ng nga?y du ho?c Viê?t Nam, nh?? ma?i mu?a thu Ha? N??i

2013-12-26 20:33:11 申博登录不了

Ca?c ba?n thi?nh gia? va? ca?c ba?n c? dân ma?ng thân mê?n, hoan nghênh quy? vi? va? ca?c ba?n ?ê?n v??i Bê?n he?n ti?nh ba?n, ma?nh v???n kiê?n th??c Hô?p th? Ngo?c A?nh trên so?ng ?a?i Pha?t thanh Quô?c tê? Trung Quô?c trong 4 mu?a Xuân Ha? Thu ?ông va?o mô?i ?êm th?? 2 ?â?u tuâ?n. Th?a ca?c ba?n, va?o gi?? na?y tuâ?n tr???c, Ngo?c A?nh ?a? gi??i thiê?u v??i ca?c ba?n mô?t kha?ch m??i ?ê?n t?? Viê?t Nam, ?o? la? ba?n Nguyê?n Thi? Thu H??ng, pha?t thanh viên, biên di?ch viên ?a?i Pha?t thanh truyê?n hi?nh Qua?ng Ninh trong nh??ng nga?y Thu H??ng ?ang la?m viê?c ta?i ?a?i Pha?t thanh Quô?c tê? Trung Quô?c qua d?? a?n giao l?u nhân viên gi??a hai ?a?i. Ca?c ba?n thân mê?n, theo ?a? quan hê? hai n???c không ng??ng t?ng lên, không nh??ng co? ca?c ba?n l?u ho?c sinh Viê?t Nam ?ê?n Trung Quô?c ho?c tâ?p ho??c ca?c ca?n bô? va? nhân viên ca?c c? quan kha?c nhau Viê?t Nam ?ê?n ca?c c? quan h??u quan Trung Quô?c giao l?u, tr?? giu?p công viê?c nh? ba?n H??ng, hôm nay, Ngo?c A?nh la?i m??i ca?c ba?n la?m quen v??i mô?t g??ng m??t m??i, nh?ng th??c ra ba?n ?a? co? m??t ta?i ?a?i Pha?t thanh Quô?c tê? Trung Quô?c 2 n?m nay rô?i, ?o? la? ba?n Ha? Vi. Ha? Vi tô?t nghiê?p ta?i Tr???ng ?a?i ho?c Dân tô?c Qua?ng Tây, ?a? la?m viê?c ta?i Ban Viê?t ng?? ?a?i Pha?t thanh Quô?c tê? Trung Quô?c ????c 2 n?m. Th??i gian qua, Ha? Vi chu? yê?u la?m công viê?c phiên di?ch. N?m ngoa?i, Ha? Vi ?a? co? di?p sang Viê?t Nam du ho?c ta?i Tr???ng ?a?i ho?c Khoa ho?c Xa? hô?i va? Nhân v?n Ha? Nô?i. Bây gi?? Ha? Vi ?a? hoa?n tha?nh viê?c ho?c cu?a mi?nh va? m??i tr?? vê? n???c, hôm nay, Ngo?c A?nh xin m??i ca?c ba?n la?m quen v??i Ha? Vi. Xin cha?o Ha? Vi, xin m??i Ha? Vi t?? gi??i thiê?u mi?nh.

Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
网站地图 申博代理开户 太阳城亚洲注册 申博游戏 申博太阳城注册
申博游戏微信账号 菲律宾申博在线138开户 申博太阳城直营网 太阳城申博开户登入
申博138开户 申博太阳城登入 申博登录网址 百家乐娱乐登入
澳门大三巴赌场 申博代理开户 申博官网 申博会员登入
申博太阳城现金网 盛618登入 申博现金网址 申博娱乐注册