H??ng vi? Trung Qu??c trong th? v?n nguyên ta?c cu?a ca?c ba?n

2014-01-20 17:22:39 申博登录不了

Chu?ng tôi co? nhâ?n ????c hai tâ?p san ba?i d?? thi da?y va? ?e?p m??t cu?a ba?n Nguyê?n Hoa?ng Tha?nh ta?i quâ?n 5 TP Hô? Chi? Minh, Viê?t Nam. Ba?n Hoa?ng Tha?nh ?a? may m??n ?oa?t gia?i ???c biê?t Cuô?c thi "?a?i Loan ho?n ?a?o ?e?p gia?u cu?a Trung Quô?c", n?m 2006 ba?n ????c CRI m??i ?ê?n B??c Kinh nhâ?n phâ?n th???ng va? ?i du li?ch tha?nh phô? Ha? Môn, n?i ?ô?i diê?n va? râ?t gâ?n v??i ?a?i Loan, ngoa?i tâ?p ba?i d?? thi ra, ba?n Hoa?ng Tha?nh co?n g??i tâ?p th? nhan ?ê? "Mô?t chuyê?n ?i", bên trong co? nhiê?u ba?i th? ba?n sa?ng ta?c ?ê? ky? niê?m cho chuyê?n th?m Trung Quô?c ?â?y h??ng vi? ky? diê?u va? tô?t ?e?p na?y.

Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
网站地图 申博娱乐官网 百家乐娱乐登入 太阳城代理 菲律宾申博娱乐
申博登录不了 申博开户 www.888msc.com 太阳城在线注册登入
百家乐娱乐登入 百家乐娱乐登入 申博开户 申博开户
菲律宾太城申博 申博会员登入 太阳城集团 盛618登入
太阳城集团 777老虎机游戏登入 申博登录不了 申博138