Th? cu?a ba?n Nguyê?n Thi? H??ng, Nguyê?n Tiê?n Hoa?ng, Vu? V?n Nghi?a, Lê V?n Tua?t

2014-06-05 15:58:21 申博登录不了

Ba?n Nguyê?n Thi? H??ng, sô? nha? ta?i thôn Tân An xa? Thu?y Tân huyê?n Tha?i Thu?y ti?nh Tha?i Bi?nh viê?t:

Cha?u la? mô?t thi?nh gia? râ?t yêu thi?ch nh??ng ch??ng tri?nh cu?a ?a?i, va? qua ?o? th??c s?? cha?u ?a? ????c biê?t vê? cuô?c sô?ng nhân dân Trung Quô?c la? nh? thê? na?o. Nê?u v??i ng???i kha?c co? thê? ca?i "biê?t" cu?a cha?u ?? ?ây la? i?t nh?ng ?ô?i v??i cha?u la?i la? râ?t nhiê?u, ?iê?u ?o? râ?t quy? ?ô?i v??i cha?u.

Mô?i khi ngô?i buô?n mô?t mi?nh ?? nha? cha?u la?i m?? ?a?i va? nghe nh??ng tiê?ng no?i quen thuô?c cu?a ca?c cô, ca?c chu? la?m ch??ng tri?nh. Cha?u râ?t thi?ch nh??ng tiê?t mu?c nh?: Hô?p th? Ngo?c A?nh, ?o?c truyê?n, Ho?c tiê?ng phô? thông Trung Quô?c, ???i sô?ng kinh tê?, khoa ho?c va? ???i sô?ng v.v.

Cha?u râ?t mong ch??ng tri?nh co? thê? pha?t la?i va?o nhiê?u lu?c trong nga?y ?ê? mo?i ng???i nghe ?a?i co? thê? nghe ????c tiê?t mu?c mi?nh thi?ch, co? nh? vâ?y thi? cha?u tin ch??c ch??ng tri?nh se? ????c râ?t nhiê?u ng???i quan tâm theo do?i va? biê?t ?ê?n.

Cha?u hê?t s??c khâm phu?c va? ki?nh tro?ng nh??ng ng???i la?m ch??ng tri?nh ?a? râ?t cô? g??ng ?ê? co? thê? ?em la?i cho nh??ng thi?nh gia? Viê?t Nam no?i chung va? cha?u no?i riêng nh??ng kiê?n th??c va? nhiê?u ne?t sô?ng tô?t ?e?p cu?a con ng???i Trung Quô?c. Cha?u biê?t s?? cô? g??ng cu?a nh??ng ng???i la?m ch??ng tri?nh la? râ?t l??n lao, qua ?ây cha?u râ?t muô?n no?i l??i biê?t ?n chân tha?nh ?ô?i v??i ch??ng tri?nh.

Cuô?i th? mô?t lâ?n n??a cha?u mong cho ch??ng tri?nh luôn pha?t triê?n t??i mô?t m??c ?ô? cao h?n n??a va? luôn hâ?p dâ?n ng???i nghe ?a?i v??i nh??ng ch??ng tri?nh cu?a ?a?i.

Ba?n Nguyê?n Tiê?n Hoa?ng, sô? nha? ?? ?ô?i 7 thôn Lâm Thu?y, xa? Ha?i Vinh, huyê?n Ha?i L?ng, ti?nh Qua?ng Tri? viê?t:

Em la? mô?t Fan hâm mô? cu?a la?n so?ng ?iê?n cu?a ?a?i Pha?t thanh Quô?c tê? Trung Quô?c. Qua ch??ng tri?nh em muô?n ba?y to? mô?t ?ôi ?iê?u vê? ch??ng tri?nh cu?a quy? ?a?i.

Ch??ng tri?nh cu?a quy? ?a?i râ?t phong phu? va? co? nhiê?u thông tin bô? i?ch, quy? ?a?i giu?p cho thi?nh gia? kh??p n?m châu hiê?u hiê?t vê? ?â?t n???c Trung Quô?c t??i ?e?p, qua? thâ?t nh??ng chuyên mu?c nh? Thê? du?c Thê? thao, Ch??ng tri?nh V?n nghê?, Hô?p th? Ngo?c A?nh va? nh??ng ch??ng tri?nh kha?c n??a la?m cho em ca?m thâ?y ch??ng tri?nh tr?? nên thân thiê?t v??i mo?i ng???i Viê?t Nam.

Ba?n Vu? V?n Nghi?a, sô? nha? ?? thôn XA TU xa? TRUC NOI huyê?n TRUC NINH ti?nh Nam ?i?nh (không dâ?u), co? ho?m th? ?iê?n t?? la? vunghia263@yahoo.com.vn viê?t:

Em râ?t vui m??ng vi? ?ây la? lâ?n ?â?u tiên em viê?t th? cho ca?c anh chi? trong ?a?i Pha?t tha?nh Quô?c tê? Trung Quô?c.

Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
网站地图 澳门星际赌场 申博138开户 申博官方网址 澳门赌场
申博现金网登入 www.988msc.com www.38818.com 申博在线体育投注登入
ag真人百家乐 申博登录不了 申博手机版 澳门新葡京赌场
申博会员登入 申博登入网址 澳门大三巴赌场 申博真人游戏
申博太阳城登入 申博手机下载版 老虎机游戏 申博直营网