Th? cu?a ba?n Ng? Thi? Dung, Tra?n V?n An, Thanh Kiê?u, Vu? Ngo?c Ho?a

2014-06-05 15:58:44 申博登录不了

Ba?n Ngô Thi? Dung, sô? nha? ?? xo?m 21, xa? Tho? Nghiê?p, huyê?n Xuân Tr???ng, ti?nh Nam ?i?nh viê?t:

Em la? mô?t con ng???i hay t???ng t???ng va? m? mô?ng l??m. Mô?i lâ?n em nhâ?n ????c th? cu?a quy? ?a?i la? em ca?m thâ?y râ?t sung s???ng va? ha?nh phu?c, chi?nh vi? vâ?y ma? em râ?t muô?n la?m mô?t ?iê?u gi? ?o? cho quy? ?a?i. Em thâ?y r??ng mo?i ch??ng tri?nh cu?a quy? ?a?i ?ê?u râ?t bô? i?ch va? phu? h??p v??i mo?i l??a tuô?i. Em ?a? ?ô?ng viên va? no?i cho nh??ng ng???i xung quanh em ti?ch c??c nghe ca?c ch??ng tri?nh cu?a ?a?i.

Co? le? trong tri? t???ng t???ng cu?a em thi? lu?c na?y ca?c anh chi? trong ban ?ang râ?t tâ?t bâ?n v??i ha?ng nghi?n công viê?c. Em no?i th??c s?? la? em râ?t th??ng ca?c anh chi?, ca?m thâ?y ca?c anh chi? hê?t lo?ng vi? thi?nh gia? Viê?t Nam va? co? le? trên khuôn m??t hiê?n lên nh??ng vê?t nh?n c?ng th??ng. Co? le? em cu?ng không thê? no?i hê?t ????c nô?i vâ?t va? cu?a ca?c anh chi?. Cuô?i cu?ng em ki?nh thu?c quy? ?a?i ????c ma?nh gio?i va? mô?i ch??ng tri?nh co? nh??ng b???c tiê?n m??i h?n n??a.

Ba?n Trâ?n V?n An, sô? nha? ?? thôn 2, xa? Vinh My?, Huyê?n Phu? Lô?c, ti?nh Th??a Thiên Huê? ?a? g??i cho Ban tiê?ng Viê?t Nam ?a?i Pha?t thanh Quô?c tê? Trung Quô?c mô?t ba?i th? "Nghe ?a?i" sau ?ây:

Ba?n ?i ta ha?y ?o?n nghe

Ch??ng tri?nh tiê?ng Viê?t cu?a ?a?i Trung Hoa

Tin t??c th??i s?? ha?ng nga?y

Co? nhiê?u tin t??c ?ê? nghe h??ng nga?y

Ch??ng tri?nh th??i s?? thâ?t hay

Tin t??c câ?p nhâ?t ha?ng nga?y pha?t lên

T?? trong n???c ?ê?n Quô?c tê?

Tôi nghe ch??ng tri?nh ho?c tiê?ng phô? thông

B??i no? giu?p ta biê?t ????c

Ngôn ng?? v?n ho?a cu?a mô?i chu?ng ta

Tiê?ng Anh dê? nghe kho? ho?c

Tiê?ng Viê?t co? dâ?u kho? ?o?c dê? nghe

Tiê?ng Trung kho? viê?t dê? nghe

Vi? thê? chu?ng ta ha?y nên nghe da?i

?ê? biê?t v?n ho?a cu?a chung

Tôi nghe ch??ng tri?nh khoa ho?c, ???i sô?ng

?ê? biê?t cuô?c sô?ng mai sau

Nh??ng y? t???ng vê? khoa ho?c ca?c n???c

Ba?n chu?ng ta cu?ng nghe ?a?i

Ba?n co? ho?m th? ?iê?n t?? la? thanh_kieu669@yahoo.com.vn viê?t:

Em la? ng???i con ?â?t Viê?t. Em râ?t thi?ch nghe ?a?i Pha?t thanh Quô?c tê? Trung Quô?c, va? muô?n kê?t ba?n bô?n ph??ng ?ê? ho?c ho?i ????c nhiê?u ?iê?u cu?ng nh? trao ?ô?i kiê?n th??c cu?ng ba?n be?. Em muô?n la?m quen v??i ca?c ba?n nghe ?a?i va? chu?c cho ca?c ba?n g???p ????c nhiê?u ?iê?u may m??n. Ba?n na?o muô?n liên la?c v??i Thanh Kiê?u xin liên la?c qua Email thanh_kiêu@yahoo.com.vn.

Ba?n Vu? Ngo?c Ho?a, thôn Tân Lâ?p, xa? Cao Minh, huyê?n Vi?nh Ba?o, tha?nh phô? Ha?i Pho?ng viê?t:

Cha?u la? thi?nh gia? m??i cu?a ch??ng tri?nh pha?t thanh ?a?i Pha?t thanh Quô?c tê? Trung Quô?c. Cha?u nghe tâ?t ca? ca?c ch??ng tri?nh cu?a ?a?i ???c biê?t cha?u râ?t thi?ch ch??ng tri?nh "Hô?p th? Ngo?c A?nh". Thông qua ch??ng tri?nh na?y cha?u biê?t thêm ????c mô?t ba?n m??i, cha?u râ?t vui va? râ?t muô?n ????c la?m quen v??i nhiê?u ba?n kha?c n??a.

Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
网站地图 申博太阳城现金网 现金网百家乐 ag娱乐登入 申博手机版
太阳城申博游戏登入 太阳城申博登入 申博太阳城游戏帐号登入 申博怎么开户代理
申博登入网址 太阳城app下载 申博娱乐手机版 太阳城亚洲开户
澳门大三巴赌场 申博手机下载版 百家乐登入网址 申博手机下载版
申博百家乐 ag真人娱乐 申博登录不了 申博app下载