Tr???ng ?a?i ho?c B??c Kinh: tr???ng ?a?i ho?c t??ng h??p qu??c la?p ?a?u tiên cu?a Trung Qu??c

2014-02-19 17:08:42 申博登录不了

Tr???ng ?a?i ho?c B??c Kinh: tr???ng ?a?i ho?c t??ng h??p qu??c la?p ?a?u tiên cu?a Trung Qu??c

Tr???ng ?a?i ho?c B??c Kinh ????c xây d??ng va?o n?m 1898, la? tr???ng ?a?i ho?c tô?ng h??p quô?c lâ?p ?â?u tiên cu?a Trung Quô?c, hiê?n co? 5 bô? môn la? Nhân v?n ho?c, Xa? hô?i ho?c, Khoa ho?c-Ky? thuâ?t, Tin ho?c va? Công nghê?, Y ho?c. Nha? tr???ng hiê?n co? 31 ho?c viê?n, 14 khoa, 100 chuyên nga?nh c?? nhân, 221 chuyên nga?nh tha?c si? va? 199 chuyên nga?nh tiê?n si?. Tr???ng ?a?i ho?c B??c Kinh trong khi duy tri? ?u thê? dâ?n ?â?u trong khoa ho?c c? ba?n truyê?n thô?ng, nh??ng n?m gâ?n ?ây ?a? co? b???c pha?t triê?n quan tro?ng trong ca?c li?nh v??c khoa ho?c ??ng du?ng va? khoa ho?c ?an xen ?i tr???c ?o?n ?â?u.

Ti?nh ?ê?n tha?ng 10-2003, Tr???ng co? 14.240 sinh viên hê? chi?nh kho?a, 8489 nghiên c??u sinh tha?c si? va? 4234 nghiên c??u sinh tiê?n si?. Hiê?n co? 1825 l?u ho?c sinh cu?a h?n 80 n???c, trong ?o? co? 1292 ng???i theo ho?c hê? b??ng câ?p; h?n 2600 ng???i theo ho?c l??p ng??n ha?n.

Tr???ng ?a?i ho?c B??c Kinh nô?i tiê?ng v??i ?ô?i ngu? gia?o viên hu?ng hâ?u va? ?iê?u kiê?n nghiên c??u tiên tiê?n, toa?n tr???ng co? 4682 gia?o viên, trong ?o? co? 1206 gia?o s?, 1520 pho? gia?o s?, 49 viê?n si? Viê?n ha?n lâm khoa ho?c Trung Quô?c, 8 viê?n si? Viê?n Công nghê? quô?c gia Trung Quô?c. Nha? tr???ng h??ng n?m ?ê?u m??i ca?c ho?c gia? nô?i tiê?ng thê? gi??i ?ê?n gia?ng da?y. Sô? l???ng gia?o s?, h???ng dâ?n nghiên c??u sinh tiê?n si?, Viê?n si?, nga?nh khoa ho?c tro?ng ?iê?m quô?c gia cu?ng nh? pho?ng thi? nghiê?m khoa ho?c tro?ng ?iê?m nha? n???c ?ê?u xê?p ha?ng ?â?u trong ca?c tr???ng ?a?i ho?c ?? Trung Quô?c. Bi? th? ?a?ng u?y nha? tr???ng hiê?n la? gia?o s? Mâ?n Duy Ph??ng, hiê?u tr???ng la? viê?n si? H??a Tri? Hô?ng.

Hiê?n nay, ?a?i ho?c B??c Kinh co? 13 pho?ng thi? nghiê?m tro?ng ?iê?m quô?c gia, 8 pho?ng thi? nghiê?m tro?ng ?iê?m cu?a Bô? Gia?o du?c, 8 pho?ng thi? nghiê?m tro?ng ?iê?m cu?a Bô? Y tê?, 2 Trung tâm nghiên c??u công nghê? Quô?c gia, 6 bê?nh viê?n tr??c thuô?c va? 10 bê?nh viê?n th??c tâ?p.

Th? viê?n Tr???ng ?a?i ho?c B??c Kinh la? th? viê?n co? qui mô l??n nhâ?t trong ca?c tr???ng ?a?i ho?c ?? Châu A?, co? 7,03 triê?u ?â?u sa?ch, h??ng n?m ???t mua h?n 6500 sa?ch ba?o n???c ngoa?i, sô? l???ng ?â?u sa?ch xê?p ha?ng ?â?u ?? ca?c tr???ng ?a?i ho?c Trung Quô?c. Th? viê?n ?a?i ho?c B??c Kinh dâ?n ?â?u thê? gi??i vê? m??t xây d??ng th? viê?n ky? thuâ?t sô?, la? Trung tâm thông tin v?n hiê?n tô?ng h??p c?? l??n hiê?n ?a?i ho?a.

Tr???ng ?a?i ho?c B??c Kinh chu? tro?ng triê?n khai giao l?u va? h??p ta?c v??i ca?c tr???ng ?a?i ho?c, c? quan nghiên c??u va? Công ty ?a quô?c gia n???c ngoa?i, thu ????c hiê?u qua? nô?i bâ?t. Hiê?n nay Nha? tr???ng ?a? thiê?t lâ?p mô?i quan hê? giao l?u quô?c tê? v??i h?n 200 tr???ng ?a?i ho?c cu?a gâ?n 50 quô?c gia va? khu v??c.

Tr???ng ?a?i ho?c B??c Kinh n??m ?? ngoa?i ô phi?a tây B??c Kinh trên mô?t diê?n ti?ch rô?ng 2 triê?u 661 nghi?n 581 me?t vuông.

Trang chu? cu?a Tr???ng ?a?i ho?c B??c Kinh: http://sbdlbl.psb886.com

?i?a chi?: Sô? 5 ????ng Di Hoa? Viên Quâ?n Ha?i ?iê?n tha?nh phô? B??c Kinh.

Sô? b?u chi?nh: 100871

Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
网站地图 申博代理 申博游戏登入 盛618登入 申博游戏下载
申博手机下载版 申博会员登录 申博娱乐微信号 申博在线开户网址
澳门博彩公司 申博 百家乐真人游戏 申博太阳城直营网
申博百家乐 申博娱乐手机登入 澳门赌场 申博登入网址
申博娱乐 极速百家乐 申博电子游戏 太阳城申博官网