Doanh nghiê?p v?n hoa? Trung Qu??c “??? b??” H?-li-u?t My? nh??m nang ta?m a?nh h???ng

2016-03-28 09:47:03

D/H: Xin cha?o quy? vi? va? ca?c ba?n, hoan nghênh quy? vi? va? ca?c ba?n ?ê?n v??i tiê?t mu?c “Tuâ?n san V?n hoa?”, tôi la? Duy Hoa.

K/Q: Xin cha?o quy? vi? va? ca?c ba?n, tôi la? Kiê?u Quân.

Doanh nghiê?p v?n hoa? Trung Qu??c “??? b??” H?-li-u?t My? nh??m nang ta?m a?nh h???ng

D/H: Th?a quy? vi? va? ca?c ba?n, nga?y 18/3, bô? phim My? “Ng???i vê? t?? co?i chê?t” chi?nh th??c công chiê?u ta?i Trung Quô?c ?a?i lu?c.

K/Q: Vâng. Ta?i Lê? trao gia?i Ô-xca lâ?n th?? 88 diê?n ra va?o cuô?i tha?ng 2, bô? phim na?y ?a? ????c trao 3 gia?i th???ng gô?m Nam diê?n viên chi?nh xuâ?t s??c nhâ?t, ?a?o diê?n xuâ?t s??c nhâ?t va? Quay phim xuâ?t s??c nhâ?t.

D/H: Vâng. V??i vai diê?n Hugh Glass trong bô? phim na?y,  nam ta?i t?? Leonardo DiCaprio ?a? gia?nh Gia?i Ô-xca cho “Nam diê?n viên chi?nh xuâ?t s??c nhâ?t” sau nhiê?u n?m phâ?n ?â?u.

K/Q: Vâng. ?iê?u ma? ca?c ba?n co? le? ch?a biê?t la?, tr???c khi diê?n ra Lê? trao gia?i Ô-xca n?m nay, viê?c liê?u ngôi sao ?iê?n a?nh nô?i tiê?ng Leonardo DiCaprio co? ?oa?t gia?i Nam diê?n viên chi?nh xuâ?t s??c nhâ?t hay không, không nh??ng thu hu?t s?? quan tâm cu?a ng???i hâm mô? ?iê?n a?nh trên toa?n câ?u, ma? co?n la?m cho mô?t doanh nghiê?p Trung Quô?c trông ch?? mo?i m??t.

D/H: ?u?ng vâ?y. Công ty TNHH gia?i tri? Alpha co? tru? s?? ???t ta?i Qua?ng Châu ?a? tham gia ?â?u t? va? pha?t ha?nh bô? phim “Ng???i vê? t?? co?i chê?t”.

K/Q: Quy? vi? va? ca?c ba?n thân mê?n, trong tiê?t mu?c “Tuâ?n san V?n hoa?” hôm nay, Duy Hoa va? Kiê?u Quân xin gi??i thiê?u v??i quy? vi? va? ca?c ba?n: Doanh nghiê?p v?n hoa? Trung Quô?c “?ô? bô?” Hô-li-u?t My? nh??m nâng tâ?m a?nh h???ng toa?n câ?u. 

Doanh nghiê?p v?n hoa? Trung Qu??c “??? b??” H?-li-u?t My? nh??m nang ta?m a?nh h???ng

D/H: Th?a quy? vi? va? ca?c ba?n, cuô?i n?m 2014, Công ty gia?i tri? Alpha ?a? xây d??ng quan hê? h??p ta?c chiê?n l???c lâu da?i v??i Ha?ng phim New Regency, ha?ng phim sa?n xuâ?t bô? phim “Ng???i vê? t?? co?i chê?t”.

K/Q: Theo thoa? thuâ?n h??p ta?c, Công ty Alpha tô?ng cô?ng ?â?u t? ch?a ?ê?n 60 triê?u ?ô-la My? va?o 3 bô? phim do ha?ng phim na?y sa?n xuâ?t, trong ?o? bao gô?m bô? phim “Ng???i vê? t?? co?i chê?t”.

1234...>
Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
网站地图 太阳城手机版 申博太阳城 咪牌百家乐 澳门新葡京赌场
www.6824.com 申博登录网址 申博游戏 申博真人官网登入
申博登录不了 澳门银河赌场 申博娱乐开户 盛618官网
申博娱乐网 申博太阳城注册 太阳城app下载 申博娱乐注册
菲律宾申博娱乐 申博会员登入 申博太阳城登入 网上百家乐