Ng?i m?? Ha?i H?n Ha?u co? 4 bi? a?n ch?a co? l??i gia?i, liê?u co? pha?i viê?t la?i li?ch s?? hay kh?ng?

2016-04-10 18:43:55

D/H: Xin cha?o quy? vi? va? ca?c ba?n, hoan nghênh quy? vi? va? ca?c ba?n ?ê?n v??i tiê?t mu?c “Tuâ?n san V?n hoa?”, tôi la? Duy Hoa.

T/T: Xin cha?o quy? vi? va? ca?c ba?n, tôi la? Tha?nh Trung.

Ng?i m?? Ha?i H?n Ha?u co? 4 bi? a?n ch?a co? l??i gia?i, liê?u co? pha?i viê?t la?i li?ch s?? hay kh?ng?

D/H: Th?a quy? vi? va? ca?c ba?n, ?â?u tha?ng 3, nho?m chuyên gia khai quâ?t kha?o cô? ngôi mô? Ha?i Hôn Hâ?u ???i Tây Ha?n ta?i Nam X??ng chi?nh th??c tuyên bô?, thân phâ?n chu? nhân ngôi mô? Ha?i Hôn Hâ?u ????c xa?c nhâ?n la? “Ha?n Phê? ?ê?” L?u Ha?, cha?u cu?a Ha?n Vu? ?ê?, ca?ch ?ây h?n 2000 n?m.

T/T: Theo ?o?, công ta?c kha?o cô? thu hu?t s?? quan tâm rô?ng kh??p t?? n?m ngoa?i d???ng nh? ?a? co? kê?t qua?, nh?ng chu? nhân ngôi mô? lâ?p nhiê?u ky? lu?c nhâ?t trong li?ch s?? kha?o cô? Trung Quô?c na?y vâ?n ?ê? la?i nhiê?u bi? â?n ch?a co? l??i gia?i ?a?p.

D/H: Vâng. Nh??ng bi? â?n na?y bao gô?m: Nô?i ch?ng câ?t co? pha?i du?ng ?ê? câ?t r???u hay không? Thuô?c bô? ????c khai quâ?t co? pha?i la? ?ông tru?ng ha? tha?o hay không? Tên tha?nh phô? Nam X??ng co? xuâ?t x?? t?? ?âu? Chu? nhân ngôi mô? sô? 5 thâ?n bi? la? ai?

T/T: Quy? vi? va? ca?c ba?n thân mê?n, trong tiê?t mu?c “Tuâ?n san V?n hoa?” hôm nay, Duy Hoa va? Tha?nh Trung xin gi??i thiê?u v??i quy? vi? va? ca?c ba?n 4 bi? â?n no?i trên. 

D/H: Th?a quy? vi? va? ca?c ba?n, m??i ?ây, ?ô?i tr???ng ?ô?i khai quâ?t kha?o cô? ngôi mô? Ha?i Hôn Hâ?u D??ng Quân ?a? gi??i thiê?u t???ng tâ?n 4 bi? â?n no?i trên ta?i mô?t hoa?t ?ô?ng ho?c thuâ?t do m??t b??ng ph??ng tiê?n m??i cu?a “Tuâ?n san ???i sô?ng Tam Liên” mang tên “Cuô?c sô?ng Tu?ng Qua?” tô? ch??c.

Ng?i m?? Ha?i H?n Ha?u co? 4 bi? a?n ch?a co? l??i gia?i, liê?u co? pha?i viê?t la?i li?ch s?? hay kh?ng?

T/T: Bi? â?n ?â?u tiên la? liê?u nô?i ch?ng câ?t ????c khai quâ?t t?? ngôi mô? Ha?i Hôn Hâ?u co? la?m cho li?ch s?? ch?ng câ?t r???u cu?a Trung Quô?c s??m 1000 n?m hay không?

D/H: Trung Quô?c co? li?ch s?? uô?ng r???u va? câ?t r???u lâu ???i. Ch??ng ha?n, Ta?o Tha?o va? L?u Bi? uô?ng r???u luâ?n anh hu?ng, nha? th? Ly? Ba?ch uô?ng mô?t ?â?u r???u la?m tr?m ba?i th?, Tô?ng Tha?i Tô? Triê?u Khuông Dâ?n du?ng r???u t???c binh quyê?n.

1234...>
Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
网站地图 保险百家乐 申博棋牌游戏 太阳城登入 申博游戏手机下载
菲律宾太阳网娱乐登入 申博怎么申请提款 www.988msc.com 菲律宾太阳城申博88msc登入
捕鱼游戏 申博手机版 百家乐 ag娱乐登入
申博游戏下载 申博登录网址 申博游戏登入不了 百家乐登入网址
申博网址 申博登入网址 菲律宾申博娱乐 百家乐真人游戏