Mu?a ??ng mu??n ta?m b?? thi? ?n mo?ng gio?

2014-05-28 18:12:51 申博登录不了

Mu?a ??ng mu??n ta?m b?? thi? ?n mo?ng gio?

Mo?ng gio? la? loa?i th??c ?n co? dinh d???ng râ?t cao, co?n la? "loa?i thuô?c bô?" diên niên, i?ch tho?. Mu?a ?ông ?n mo?ng gio?, t?? tr???c ?ê?n nay vâ?n ????c coi la? ph??ng thuô?c bô? khi? huyê?t. Trong ?ông d???c cho r??ng: con ng???i chu?ng ta ?ê?n ?ô? tuô?i nhâ?t ?i?nh, thi? thâ?n suy yê?u dâ?n, se? xuâ?t hiê?n nh??ng triê?u ch??ng nh?: ?au l?ng, mo?i mê?t, co?ng l?ng ?i ???ng không linh ho?at nh? tr???c v.v. Lu?c na?y nê?u ?n mo?ng gio?, co? thê? khiê?n cho ?ôi chân kho?e kho??n, bô? thâ?n, ??? ?au l?ng. Mo?ng gio? gia?u dinh d???ng, ????c biê?t, c?? 100 gam mo?ng gio? co? 15,8 gam Prô-ti?t, 26,3 gam m??, 1,7 gam châ?t tô?ng h??p. Ngoa?i ra, mo?ng gio? co?n co? mô?t ha?m l???ng can xi, lân, s??t, vitamin A, vitamin B, vitamin C nhâ?t ?i?nh, nhâ?t la? châ?t Prô ti?t trong mo?ng gio? sau khi tan ra co? 11 châ?t không ke?m gi? mo?ng gâ?u. ?ông y cho r??ng, mo?ng gio? co? ta?c du?ng bô? ma?u, thông s??a, la?m cho da mê?m ma?i, bô? tinh thâ?n v.v.

Trong mo?ng gio? gia?u châ?t keo Prô-ti?t, mo?i ng???i sau khi ?n mo?ng gio?, khiê?n cho c? thê? hâ?p thu keo Prô-ti?t, co? hiê?u qua? nhâ?t ?i?nh ?ô?i v??i viê?c ca?i thiê?n ch??c n?ng sinh ly? cu?a ca?c nô?i ta?ng trong c? thê?. C? thê? con ng???i sau khi hâ?p thu châ?t keo cu?a mo?ng gio?, la?m cho ca?c tê? ba?o da gi?? ????c thu?y phâ?n, nên ??? bi? khô nh?n, khiê?n cho da bo?ng va? c?ng. Th???ng xuyên ?n mo?ng gio?, co?n co? thê? pho?ng ng??a nh??ng ch???ng nga?i vê? dinh d???ng mô?t ca?ch hiê?u qua? va? co? hiê?u qua? nhâ?t ?i?nh ?ô?i v??i ca?c ch??ng bê?nh nh?: cha?y ma?u ????ng hô hâ?p, hôn mê do mâ?t ma?u, ?ô?ng th??i co?n co? thê? ca?i thiê?n vi tuâ?n hoa?n cu?a ca? c? thê?, qua ?o? co? thê? pho?ng ng??a ho??c gia?m nhe? bê?nh tim va? na?o thiê?u ma?u. ?ô?i v??i nh??ng ng???i trong khi hô?i phu?c s??c kho?e sau khi mô? do bi? bê?nh n??ng thi? ?n mo?ng gio? co? l??i cho viê?c hô?i phu?c sinh ly? bi?nh th???ng cu?a ca?c nho?m tê? ba?o, t?ng nhanh s?? thay ?ô?i châ?t, khiê?n cho con ng???i không bi? cho?ng gia?. 

Mu?a ??ng mu??n ta?m b?? thi? ?n mo?ng gio?

Mo?ng gio? co? ta?c du?ng râ?t ro? rê?t trong viê?c ch??a tri? bê?nh suy nh???c thâ?n kinh. Chu?ng ta sau khi ?n mo?ng gio?, trong ruô?t non châ?t keo Prô-ti?t ????c tiêu hoa? tha?nh râ?t nhiê?u A-xi?t Aminnô, không nh??ng co? thê? trong ?? c? thê? con ng???i cu?ng h??p tha?nh châ?t keo, ma? trong tê? ba?o na?o châ?t na?y co?n la? mô?t châ?t co? thê? khô?ng chê? trung khu thâ?n kinh, sa?n sinh ta?c du?ng châ?n ti?nh trung khu thâ?n kinh. Vi? vâ?y, ?n mo?ng gio? co? l??i cho viê?c gia?m b??t s?? h?ng phâ?n cu?a trung khu thâ?n kinh, co? ta?c du?ng ca?i thiê?n tra?ng tha?i trâ?m ca?m va? suy nh???c thâ?n kinh, mâ?t ngu? v.v.

Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
网站地图 ag娱乐登入 太阳城申博开户 太阳城娱乐登入 现金网百家乐
太阳城注册开户 www.8888msc.com 太阳城申博桌面安装版下载 申博开户登入
申博游戏注册 太阳城申博 申博百家乐 澳门新葡京赌场
澳门赌场 申博官方网址 太阳城娱乐登入 申博娱乐网
太阳城代理 ag国际馆 太阳城登入 太阳城app下载