Thu? t???ng Trung Qu??c Ly? Kh??c C???ng: Pha?n ?a?u s??m th??c hiê?n ???t pha? trong c?ng ta?c nghiên c??u pha?t triê?n b?? kit xe?t nghiê?m nhanh, thu??c ?iê?u tri? hiê?u qua? va? v??c-xin

2020-02-29 17:20:54

Thu? t???ng Trung Qu??c Ly? Kh??c C???ng: Pha?n ?a?u s??m th??c hiê?n ???t pha? trong c?ng ta?c nghiên c??u pha?t triê?n b?? kit xe?t nghiê?m nhanh, thu??c ?iê?u tri? hiê?u qua? va? v??c-xin

Theo tin ?a?i chu?ng tôi: Nga?y 28/2, U?y viên Th???ng vu? Bô? Chi?nh tri?, Thu? t???ng, Tr???ng Tiê?u ban la?nh ?a?o công ta?c ??ng pho? di?ch Covid-19 Trung ??ng Trung Quô?c Ly? Kh??c C???ng ?i kha?o sa?t nê?n ta?ng ??ng pho? khâ?n câ?p câ?p Quô?c gia vê? thuô?c men va? thiê?t bi? y tê? pho?ng chô?ng di?ch Covid-19. Thu? t???ng Ly? Kh??c C???ng nhâ?n ma?nh, pha?i t?ng c???ng triê?n khai nghiên c??u khoa ho?c công nghê? y tê?, phâ?n ?â?u th??c hiê?n ?ô?t pha? trong công ta?c nghiên c??u pha?t triê?n bô? kit xe?t nhiê?m nhanh, thuô?c ?iê?u tri? hiê?u qua? va? v??c-xin.

Thu? t???ng Ly? Kh??c C???ng cho biê?t, pha?i khâ?n tr??ng nghiên c??u pha?t triê?n bô? kit xe?t nghiê?m nhanh, chi?nh xa?c va? ??n gia?n h?n, chuâ?n bi? s??n ca?c thiê?t bi? ?ô?ng bô? va? ?a?o ta?o nhân viên, t?ng c???ng n?ng l??c xe?t nghiê?m.

Thu? t???ng Ly? Kh??c C???ng cho biê?t, nghiên c??u pha?t triê?n v??c-xin v??a pha?i khâ?n tr??ng ?â?y nhanh, s??m sa?n xuâ?t ra sa?n phâ?m, v??a pha?i tôn tro?ng quy luâ?t khoa ho?c, nghiêm kh??c tuân theo tiêu chuâ?n ?ê? ?a?m ba?o châ?t l???ng, huy ?ô?ng ca?c nguô?n l??c co? thê? ma?nh cu?ng tiê?n ha?nh nghiên c??u, ?ô?ng th??i ba?m sa?t ?i?nh h???ng tro?ng ?iê?m t?ng c???ng h??p ta?c quô?c tê?, s??m pha?t triê?n tha?nh công v??c-xin an toa?n va? hiê?u qua?.


Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
网站地图 申博太阳城注册 澳门银河赌场 申博官网登录 申博登录不了
www.5188tyc.com 网上百家乐 申博娱乐 77msc申博登入
申博手机版 申博官方网址 申博直营网 盛618网址
申博手机下载版 申博游戏登入不了 真人百家乐 太阳城亚洲开户
申博官方网址 申博娱乐注册 捕鱼游戏 捕鱼游戏