Chu? ti?ch n???c Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh: Kiên quyê?t gia?nh th??ng l??i trong cu??c chiê?n ch??n ???ng s?? lay lan cu?a di?ch Covid-19 trên toa?n ca?u

2020-03-27 17:40:29

Chu? ti?ch n???c Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh: Kiên quyê?t gia?nh th??ng l??i trong cu??c chiê?n ch??n ???ng s?? lay lan cu?a di?ch Covid-19 trên toa?n ca?u

Theo tin ?a?i chu?ng tôi: Tô?i 26/3, ta?i B??c Kinh, Chu? ti?ch n???c Trung Quô?c Tâ?p Câ?n Bi?nh ?a? tham d?? Hô?i nghi? Th???ng ?i?nh ???c biê?t G20 vê? ??ng pho? di?ch Covid-19. Chu? ti?ch Tâ?p Câ?n Bi?nh nhâ?n ma?nh, cô?ng ?ô?ng quô?c tê? nên khâ?n tr??ng ha?nh ?ô?ng, kiên quyê?t gia?nh th??ng l??i trong cuô?c chiê?n ch??n ???ng s?? lây lan cu?a di?ch Covid-19 trên toa?n câ?u, ng?n ch??n xu thê? lây lan cu?a di?ch bê?nh. Trung Quô?c gi?? quan ?iê?m Cô?ng ?ô?ng cu?ng chung vâ?n mê?nh cu?a nhân loa?i, nguyê?n chia se? ca?ch la?m bô? i?ch vê? pho?ng chô?ng di?ch bê?nh v??i ca?c n???c liên quan, phô?i h??p nghiên c??u pha?t triê?n thuô?c men va? v??c-xin, va? viê?n tr?? cho nh??ng n???c xuâ?t hiê?n ti?nh hi?nh di?ch bê?nh lây lan theo kha? n?ng mi?nh.


Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
网站地图 网上百家乐 申博游戏登入 太阳城申博 澳门金沙娱乐场
申博代理 申博太阳城手机版下载 太阳城申请提款登入 澳门百家乐
申博游戏平台 ag国际馆 777老虎机游戏登入 申博电子游戏
777老虎机游戏登入 申博现金网 星级百家乐 777老虎机游戏登入
老虎机游戏 申博138 太阳城手机版 盛618网址