Chu? ti?ch n???c Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh: ?iê?u ma? c??ng ???ng qu??c tê? ca?n nha?t la? kiên ?i?nh lo?ng tin, ?oa?n kê?t ??ng pho?

2020-03-27 17:48:48
r_1656098_2020032717464621107300.jpg r_1656098_2020032717464635441900.jpg

Theo tin ?a?i chu?ng tôi: Tô?i 26/3, ta?i B??c Kinh, Chu? ti?ch n???c Trung Quô?c Tâ?p Câ?n Bi?nh ?a? tham d?? Hô?i nghi? Th???ng ?i?nh ???c biê?t G20 vê? ??ng pho? di?ch Covid-19. Chu? ti?ch Tâ?p Câ?n Bi?nh nhâ?n ma?nh, di?ch Covid-19 ?ang lây lan trên toa?n câ?u, ?iê?u ma? cô?ng ?ô?ng quô?c tê? câ?n nhâ?t la? kiên ?i?nh lo?ng tin, ?ô?ng tâm hiê?p l??c, ?oa?n kê?t ??ng pho?, t?ng c???ng toa?n diê?n h??p ta?c quô?c tê?, g??n kê?t h??p l??c l??n ma?nh chiê?n th??ng di?ch bê?nh, tay trong tay gia?nh th??ng l??i trong cuô?c ?â?u tranh gi??a nhân loa?i va? bê?nh truyê?n nhiê?m nghiêm tro?ng na?y.Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
网站地图 申博官网 申博太阳城 菲律宾申博娱乐 申博手机版
申博注册账户 澳门百家乐 菲律宾申博娱乐管理网 申博太阳城直营网
申博客户端下载 申博棋牌游戏 申博手机版 申博游戏下载
申博太阳城直营网 申博游戏平台 太阳城登入 申博app下载
澳门新葡京赌场 申博现金百家乐 澳门赌场 太阳城亚洲