Trung Qu??c ??a ra v?n kiê?n “n??ng ky?”, thu?c ?a?y xay d??ng thê? chê? c? chê? phan ph??i ca?c yê?u t?? sa?n xua?t d??a va?o thi? tr???ng ca?ng hoa?n thiê?n h?n

2020-04-11 17:43:35

Theo tin ?a?i chu?ng tôi: Nga?y 9/4, Ban Châ?p ha?nh Trung ??ng ?a?ng Cô?ng sa?n Trung Quô?c va? Quô?c vu? viê?n Trung Quô?c ??a ra “Y? kiê?n vê? xây d??ng thê? chê? c? chê? phân phô?i ca?c yê?u tô? sa?n xuâ?t d??a va?o thi? tr???ng ca?ng hoa?n thiê?n h?n”. “Y? kiê?n” na?y ?ê? xuâ?t ?i?nh h???ng ca?i ca?ch li?nh v??c ca?c yê?u tô? sa?n xuâ?t theo t??ng loa?i ?â?t ?ai, lao ?ô?ng, tiê?n vô?n, công nghê? va? d?? liê?u, xa?c ?i?nh ro? ca?c biê?n pha?p cu? thê? hoa?n thiê?n phân phô?i ca?c yê?u tô? sa?n xuâ?t d??a va?o thi? tr???ng.

Pho? Vu? tr???ng Vu? Ca?i ca?ch tô?ng h??p thê? chê? kinh tê? U?y ban Pha?t triê?n va? Ca?i ca?ch Nha? n???c Trung Quô?c V??ng Nhiê?m Phi cho biê?t, v?n kiê?n na?y ????c ??a ra co? y? nghi?a quan tro?ng ?ô?i v??i viê?c ?â?y nhanh hoa?n thiê?n thê? chê? kinh tê? thi? tr???ng xa? hô?i chu? nghi?a, gia?i quyê?t mâu thuâ?n mang ti?nh kê?t câ?u ?? tâ?ng nâ?c sâu va? thu?c ?â?y kinh tê? pha?t triê?n châ?t l???ng cao. Trong ti?nh hi?nh hiê?n nay, v?n kiê?n na?y ????c ??a ra cu?ng co? y? nghi?a hiê?n th??c ?ô?i v??i viê?c chô?ng la?i ta?c ?ô?ng cu?a di?ch bê?nh, ki?ch hoa?t hiê?u qua? tiê?m n?ng va? s??c sô?ng cu?a ca?c yê?u tô?.


Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
网站地图 申博直营现金网 申博登录不了 ag娱乐登入 申博娱乐
菲律宾申博在线138开户登入 菲律宾太阳城直营网登入 申博代理网登入 申博娱乐现金网
申博138官网 申博登入网址 ag娱乐登入 申博138开户
申博游戏平台 申博客户端下载 申博太阳城直营网 申博现金网
ag国际馆 申博游戏下载 申博太阳城 申博游戏网址