Ca?c khoa?n cho vay quy? I cu?a Trung Qu??c t?ng 7100 ty? Nhan dan tê? - H?? tr?? hiê?u qua? viê?c pho?ng ch??ng di?ch bê?nh va? ca?c doanh nghiê?p kh?i phu?c la?m viê?c sa?n xua?t

2020-04-11 17:44:47

Theo tin ?a?i chu?ng tôi: Sô? liê?u thô?ng kê cu?a Ngân ha?ng Nhân dân Trung Quô?c (ngân hàng trung ??ng Trung Quô?c) công bô? nga?y 10/4 cho thâ?y, quy? I n?m nay, ca?c khoa?n cho vay cu?a Trung Quô?c ?a?t 7100 ty? Nhân dân tê?, t?ng h?n 1290 ty? Nhân dân tê? so v??i cu?ng ky? n?m ngoa?i, hô? tr?? hiê?u qua? viê?c pho?ng chô?ng di?ch COVID-19 va? ca?c doanh nghiê?p khôi phu?c la?m viê?c sa?n xuâ?t.

Vu? tr???ng Vu? ?iê?u tra Thô?ng kê? Ngân ha?ng Nhân dân Trung Quô?c Nguyê?n Kiê?n Hô?ng cho biê?t, xe?t vê? kê?t câ?u cu?a ca?c khoa?n vay m??i trong quy? I, chu? yê?u da?nh cho viê?c hô? tr?? kinh tê? th??c thê? chô?ng ta?c ?ô?ng cu?a di?ch COVID-19 va? khôi phu?c la?m viê?c sa?n xuâ?t.

Ông Nguyê?n Kiê?n Hô?ng ?ô?ng th??i cho biê?t, ca?c khoa?n vay mua nha? trong quy? I gia?m 600 ty? Nhân dân tê? so v??i cu?ng ky? n?m ngoa?i, chu? yê?u la? vi? di?ch bê?nh dâ?n ?ê?n ha?nh vi tiêu du?ng va? mua nha? cu?a c? dân gia?m v??i m??c l??n. Nh?ng xe?t t?? tha?ng 3, ca?c khoa?n vay mua nha? ?a? co? s?? chuyê?n biê?n tô?t ro? rê?t, khoa?n vay m??i t?ng h?n 1400 ty? Nhân dân tê? so v??i tha?ng 2, ?iê?u na?y cho thâ?y, niê?m tin cu?a ca?c hô? gia ?i?nh ?ô?i v??i hoa?t ?ô?ng kinh tê? ?ang ????c t?ng c???ng. Trong khi ?o?, cu?ng v??i tiê?n tri?nh ca?c doanh nghiê?p khôi phu?c la?m viê?c sa?n xuâ?t ????c ?â?y nhanh, nhu câ?u vay vô?n cu?a ca?c doanh nghiê?p cu?ng se? t??ng b???c khôi phu?c.Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
网站地图 申博官方网址 申博代理 申博官方网址 捕鱼游戏
菲律宾申博管理网登入 777老虎机微信支付充值 菲律宾申博真人娱乐 太阳城申博游戏下载官方
太阳城登入 申博现金网 捕鱼游戏 百家乐登入网址
申博游戏注册 申博游戏下载 网上百家乐 申博娱乐网
ag真人百家乐 幸运大转盘 申博太阳城注册 星级百家乐