7 trong 8 cu? h?n tr?m tu??i nhiê?m COVID-19 ?? tha?nh ph?? Vu? Ha?n ????c ch??a kho?i va? xua?t viê?n, cu? cao tu??i nha?t ?a? 108 tu??i

2020-04-12 17:49:23

Theo tin ?a?i chu?ng tôi: Nga?y 11/4, quan ch??c U?y ban Y tê?-S??c kho?e Nha? n???c Trung Quô?c cho biê?t, trong sô? ca nhiê?m COVID-19 ?? tha?nh phô? Vu? Ha?n co? 8 cu? ?a? h?n 100 tuô?i, trong ?o? co? 7 cu? ?a? ????c ch??a kho?i va? xuâ?t viê?n, cu? cao tuô?i nhâ?t ?a? 108 tuô?i.

Chuyên viên gia?m sa?t cu?a Cu?c Qua?n ly? y tê? U?y ban Y tê?-S??c kho?e nha? n???c Trung Quô?c Tiêu Nha? Huy cho biê?t, ty? lê? ch??a kho?i bê?nh COVID-19 ?? tha?nh phô? Vu? Ha?n tô?nh thê? ?a?t 94%, trong ?o? ty? lê? ?iê?u tri? tha?nh công trong ca?c bê?nh nhân ?? ?ô? tuô?i 80 tr?? lên ?a?t gâ?n 70%, ?ây la? mô?t tha?nh qua? râ?t kho? gia?nh ????c. Trong cuô?c chiê?n chô?ng di?ch ?? Trung Quô?c, an toa?n ti?nh ma?ng va? s??c kho?e cu?a quâ?n chu?ng nhân dân luôn ????c ???t trên vi? tri? sô? mô?t. Ti?nh ?ê?n nga?y 10/4, Vu? Ha?n ghi nhâ?n tô?ng cô?ng 50.008 ca nhiê?m COVID-19, 47.112 ca ????c ch??a kho?i xuâ?t viê?n, sô? ca n??ng va? ca nguy ki?ch vâ?n ?ang ?iê?u tri? ?? bê?nh viê?n ?a? gia?m xuô?ng co?n 94 ca.


Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
网站地图 星级百家乐 申博直营网 百家乐娱乐登入 申博太阳城现金网
申博游戏下载官方登入 777老虎机游戏 网上百家乐 菲律宾申博代理登录
老虎机游戏 申博手机下载版 盛618网址 申博开户
申博棋牌游戏 申博电子游戏 申博游戏 申博138开户
申博游戏 盛618登入 百家乐娱乐登入 百家乐娱乐登入