Chi?nh kha?ch My? v??i va? “??? va?” m??i la? “ba?c tha?y che gia?u” th??c s??

2020-04-11 17:54:14

Theo tin ?a?i chu?ng tôi: Nh??m ?a?t ????c mu?c ?i?ch ?ô? va? tra?ch nhiê?m di?ch Covid-19 cam go trong n???c, Ngoa?i tr???ng My? Mike Pompeo nga?y 8/4 mô?t lâ?n n??a bôi nho? Trung Quô?c che giâ?u sô? liê?u Covid-19. M??c du? ha?ng loa?t sô? liê?u do Tô? ch??c Y tê? Thê? gi??i va? ta?p chi? “Khoa ho?c” ??a ra ?a? ch??ng minh ti?nh chi?nh xa?c cu?a sô? liê?u do Trung Quô?c công bô?, nh?ng nh??ng chi?nh kha?ch nh? ông Pompeo vô?i va? “?ô? va?” ?a? ph??t l?? s?? thâ?t va? khoa ho?c. Theo ho?, s?? l??a cho?n ha?ng ?â?u trong công ta?c pho?ng chô?ng di?ch bê?nh không pha?i la? c??u va?n s?? sô?ng, ma? la? ti?nh toa?n chi?nh tri?.

Kê? t?? nga?y 21/1, Chi?nh phu? Trung Quô?c mô?i nga?y ?ê?u công bô? sô? liê?u m??i nhâ?t vê? di?ch Covid-19, cho ?ê?n nay không bao gi?? gia?n ?oa?n. My? co? kênh thông suô?t nhâ?n ????c thông tin va? sô? liê?u vê? di?ch bê?nh ?? Trung Quô?c. H?n n??a, tha?ng 2, nha? khoa ho?c cu?a Trung tâm Pho?ng ng??a va? Kiê?m soa?t Di?ch bê?nh My? va? Viê?n Y tê? Quô?c gia My? ?a? tham gia Nho?m chuyên gia kha?o sa?t chung cu?a Tô? ch??c Y tê? Thê? gi??i, kha?o sa?t th??c ?i?a ta?i Trung Quô?c trong 9 nga?y, ti?m hiê?u toa?n diê?n ti?nh hi?nh di?ch bê?nh va? chô?ng di?ch cu?a Trung Quô?c. Th?? ho?i t?? ?âu ma? co? ca?ch no?i không minh ba?ch?

Hiê?n nay, sô? ca t?? vong vi? di?ch Covid-19 ?? My? ?a? ?ô?t pha? ng???ng 16.000 ca. Bôi nho?, ?ô? va? không thê? bu? ???p ????c tô?n thâ?t vê? th??i gian, tiê?p tu?c no?i dô?i chi? dâ?n ?ê?n ca?ng nhiê?u s?? mâ?t ma?t vê? ti?nh ma?ng. Nh??ng chi?nh kha?ch cu?a My? nên ti?nh dâ?y, ha?y s??m chuyê?n mô?i quan tâm ?ê?n c??u va?n s?? sô?ng!Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
网站地图 ag国际馆 申博手机下载版 申博娱乐官网 百家乐登入网址
太阳城申博 www.988msc.com www.138.bo 申博游戏网站登入
申博138开户 太阳城申博开户 申博百家乐 申博客户端下载
太阳城登入 网上百家乐 星级百家乐 申博娱乐手机登入
申博娱乐网 申博娱乐登入 百家乐登入网址 申博娱乐注册