Va?ch tra?n 3 ca?i tro? “c? ca?u la?i” l??i kê? chuyê?n di?ch Covid-19 cu?a My?

2020-04-12 17:54:16

Theo tin ?a?i chu?ng tôi: Chô?ng vi-ru?t Covid-19 ?o?i ho?i toa?n câ?u ?oa?n kê?t nhâ?t tri?, nh?ng nhân si? chi?nh tr???ng My? la?i l??i du?ng di?ch Covid-19 lâ?n na?y bôi nho? Trung Quô?c, tru?c l??i chi?nh tri?. Chi?nh tri? ho?a vi-ru?t, thoa?i tha?c tra?ch nhiê?m, tô hô?ng hi?nh a?nh ba?n thân la? 3 phe?p t??c va?ng cu?a ho? xuâ?t pha?t t?? l??i i?ch ba?n thân, “c? câ?u la?i” lô?i kê? chuyê?n di?ch Covid-19. Mô?t sô? c? quan truyê?n thông My? ?a? s??m vai “khua chiêng gio?ng trô?ng” cho “s?? diê?n xuâ?t” cu?a ho?.

Mô?t, chi?nh tri? ho?a vi-ru?t.

Tô?ng thô?ng My? ?ô-nan Tr?m t??ng no?i, không co? ng???i My? chê?t vi? vi-ru?t Covid-19. Trong khi chi? tri?ch ?a?ng Dân chu? chi?nh tri? ho?a di?ch bê?nh, ông co?n không bo? l?? c? hô?i, l??i du?ng di?ch bê?nh tâ?n công ?ô?i thu?.

C? quan truyê?n thông u?ng hô? ông ?ô-nan Tr?m ngay lâ?p t??c hu?a theo, tr???c tiên la?m công chu?ng hiê?u nhâ?m, no?i m??c ?ô? nguy hiê?m cu?a vi-ru?t Covid-19 không cao h?n cu?m mu?a. Sau ?o? la?i no?i nô?i hoang mang ?ô?i v??i vi-ru?t la? nh??m ta?c ?ô?ng kinh tê?, ng?n ca?n ông ?ô-nan Tr?m mô?t lâ?n n??a gia?nh th??ng l??i trong cuô?c tô?ng tuyê?n c??.

Hai, thoa?i tha?c tra?ch nhiê?m.

Cu?ng v??i ti?nh hi?nh di?ch Covid-19 xâ?u ?i, chi?nh quyê?n ?ô-nan Tr?m b??t ?â?u che giâ?u nh??ng sai so?t trong công ta?c chô?ng di?ch cu?a mi?nh.

Tuy chuyên gia trên toa?n câ?u vâ?n ?ang truy ti?m nguô?n gô?c vi-ru?t Covid-19, ông ?ô-nan Tr?m va? Ngoa?i tr???ng My? Pôm-peo la?i nhiê?u lâ?n bôi nho? Trung Quô?c b??ng tên go?i vi-ru?t. My? mô?t m??c ?ô? lô?i n???c mi?nh ha?nh ?ô?ng châ?m cha?p trong công ta?c chô?ng di?ch va?o Trung Quô?c, thoa?i tha?c tra?ch nhiê?m mi?nh.

Ba, tô hô?ng hi?nh a?nh ba?n thân.

Cu?ng v??i vi-ru?t Covid-19 lây lan trên toa?n câ?u, My? b??t ?â?u ?i?nh vi? n???c mi?nh la? “ng???i nhân ?a?o vi? ?a?i nhâ?t” ch?a t??ng co? trên thê? gi??i. Ông ?ô-nan Tr?m cu?ng no?i, My? ?a? cung câ?p s?? tr?? giu?p to l??n cho Trung Quô?c, ?a? la?m mô?t l???ng l??n công viê?c.

Nh?ng, Ng???i pha?t ngôn Bô? Ngoa?i giao Trung Quô?c Ca?nh Sa?ng ?a? cho biê?t ti?nh hi?nh th??c tê?. Ông no?i: “Cho ?ê?n nay, Trung Quô?c không nhâ?n ????c khoa?n tiê?n va? viê?n tr?? t?? Chi?nh phu? My?”.

Mô?t sô? chi?nh kha?ch va? ph??ng tiê?n truyê?n thông My? ho?ng cho thê? gi??i biê?t mô?t câu chuyê?n kha?c, “c? câ?u la?i” lô?i kê? chuyê?n di?ch Covid-19. ??ng pho? ?a?i di?ch lây lan trên toa?n câ?u, ca?ng ?o?i ho?i ca?c n???c ?oa?n kê?t nhâ?t tri?, th??c s?? câ?u thi?, tay trong tay cu?ng tiê?n lên.


Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
网站地图 太阳城代理 申博棋牌游戏 申博现金百家乐 申博娱乐
www.7788sbc.com 菲律宾申博电子游戏 菲律宾申博开户 申博网址
申博百家乐 申博太阳城 太阳城手机版 申博游戏注册
ag真人娱乐 保险百家乐 申博太阳城登入 澳门百家乐
真人百家乐 澳门大三巴赌场 申博代理 申博游戏登入不了