L?i nói ng?ng cu?ng cu?a ?ng Graham kh?ng thê? che gia?u sai la?m liên tu?c cu?a chi?nh kha?ch My? trong c?ng ta?c ch??ng di?ch COVID-19

2020-04-12 17:55:33

Theo tin ?a?i chu?ng tôi: “Viê?c 16 nghi?n ng???i My? t?? vong va? 17 triê?u ng???i My? thâ?t nghiê?p ?ê?u pha?i do Trung Quô?c chi?u tra?ch nhiê?m.” M??i ?ây, pha?t biê?u trên mô?t ch??ng tri?nh th??i s?? cu?a Kênh truyê?n hi?nh Fox News cu?a My?, ông Lindsey Graham, Th???ng nghi? si? ?a?ng Cô?ng ho?a ?a? co? l??i no?i ngông cuô?ng nh? trên.

Nh??ng ki?ch ba?n t??ng t??, ca?c chi?nh kha?ch My? ?a? lâ?n l???t “biê?u diê?n” qua? nhiê?u lâ?n. Ho? dô?c hê?t s??c muô?n ?ô? va? cho Trung Quô?c. Thê? nh?ng, c?n “va?” do Chi?nh phu? My? ta?o ra na?y th??c s?? qua? l??n, không thê? na?o ?ô? cho ng???i kha?c.

T?? “B?u ?i?n Oa-sinh-t?n” m??i ?ây chi? ro?, t?? nga?y 3/1 nhâ?n ????c thông ba?o cu?a Trung Quô?c vê? ti?nh hi?nh di?ch bê?nh, ?ê?n nga?y 13/3, nha? la?nh ?a?o My? cuô?i cu?ng tuyên bô? ti?nh tra?ng khâ?n câ?p quô?c gia, trong 70 nga?y na?y, My? th?? ? tr???c nh??c nh?? cu?a Trung Quô?c, thâ?m chi? che giâ?u, không la?m viê?c gi? ca?, ?a? la?ng phi? th??i gian quy? ba?u ma? Trung Quô?c tranh thu? ????c v??i ca?i gia? hy sinh to l??n.

Vê? viê?c na?y, nga?y ca?ng nhiê?u ph??ng tiê?n truyê?n thông va? c? quan ?ang nhâ?n xe?t la?i. Di?ch bê?nh lâ?n na?y la? tâ?m ki?nh chiê?u yêu, ?a? chiê?u soi ro? ca?i a?c va? ?ê tiê?n nhân phâ?m cu?a mô?t sô? chi?nh kha?ch My?. Thê? nh?ng, vi-ru?t không phân biê?t quô?c gia va? s??c tô?c, ?ô? va? ?â?y tra?ch nhiê?m không thê? bu? ???p cho th??i gian bi? mâ?t, chi? co? ?oa?n kê?t va? h??p ta?c m??i co? thê? s??m chiê?n th??ng di?ch bê?nh.


Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
网站地图 咪牌百家乐 申博太阳城现金网 申博娱乐手机版 太阳城会员登入
申博太阳城游戏下载 www.38818.com 菲律宾太阳网城上娱乐 菲律宾太阳娱乐网址登入
极速百家乐 申博直营现金网 咪牌百家乐 澳门银河赌场
申博登录不了 申博代理开户 太阳城亚洲注册 太阳城亚洲注册
申博游戏登入 申博官网 申博娱乐手机登入 咪牌百家乐