Pho?ng s?? ?iê?u tra chuyên sau cu?a t?? “B?u ?i?n Oa-sinh-t?n” phan ti?ch My? ?a? bo? l?? 70 nga?y then ch??t nha?t nh? thê? na?o trong c?ng ta?c ch??ng di?ch COVID-19

2020-04-12 17:58:55

Theo tin ?a?i chu?ng tôi: Cu?ng v??i sô? tr???ng h??p t?? vong không ng??ng t?ng lên, ca?c ph??ng tiê?n truyê?n thô?ng My? cu?ng nga?y ca?ng nhâ?n xe?t la?i: My? ?a? bo? l?? 70 nga?y then chô?t nhâ?t trong công ta?c chô?ng di?ch COVID-19, t??ng b???c r?i va?o ca?nh kho? kh?n na?y nh? thê? na?o. Pho?ng s?? ?iê?u tra chuyên sâu ??ng trên t?? “B?u ?i?n Oa-sinh-t?n” sô? ra nga?y 4/4 ?a? ?iê?m la?i toa?n ca?nh t??ng tra?i thâ?t ba?i va? nguyên nhân sâu s??c cu?a My? trong 70 nga?y ?â?u kê? t?? khi xuâ?t hiê?n nguy c? di?ch COVID-19, ba?i ba?o ?a? th??c hiê?n 47 cuô?c pho?ng vâ?n v??i ca?c quan ch??c Chi?nh phu?, chuyên gia y tê? công cô?ng, quan ch??c ti?nh ba?o va? nh??ng ng???i kha?c cu?a My?.

Ba?i ba?o cho r??ng, ma?i sau 70 nga?y nhâ?n ????c thông ba?o ban ?â?u, ông ?ô-nan Tr?m cuô?i cu?ng m??i nhâ?n th??c ?ê?n loa?i vi-ru?t na?y la? l??c l???ng ?a?ng s?? dâ?n ?ê?n t?? vong, co? thê? tu?y tiê?n giê?t chê?t ha?ng chu?c nghi?n công dân. Nh??ng cuô?c ?â?u tranh nô?i bô?, tranh gia?nh ?i?a ba?n va? ?iê?u chi?nh ?ô?t ngô?t cu?a ban la?nh ?a?o ?a? ng?n ca?n công viê?c cu?a Nho?m công ta?c ??ng pho? di?ch COVID-19 cu?a Nha? Tr??ng.

Ba?i ba?o cho biê?t, t?? mâ?y tuâ?n tr???c ?ê?n nay, ông Tr?m hâ?u nh? không hê? ?ê? câ?p ?ê?n cuô?c khu?ng hoa?ng na?y, trong khi ?o?, ông ?a? ba?c la?i nh??ng l??i ca?nh ba?o cu?a quan ch??c c? quan ti?nh ba?o va? quan ch??c câ?p cao y tê? công cô?ng. Ba?n thân ông Tr?m d???ng nh? không bao gi?? quan tâm cao ?ô? ?ô?i v??i ti?nh kha? n?ng ng???i My? bi? lây nhiê?m ?? quy mô l??n.

Ba?i ba?o cho r??ng, s?? th??c mô?t lâ?n n??a ch??ng minh, tri? hoa?n pha?i tra? gia? ???t ?o?.Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
网站地图 申博直营网 申博官网登录 申博娱乐手机登入 太阳城娱乐登入
菲律宾太阳网娱乐登入 www.6824.com 太阳城申博桌面安装版下载 申博太阳城游戏帐号
菲律宾太阳城申博 申博138 申博娱乐开户 星级百家乐
申博代理 太阳城手机版 太阳城申博 太阳城集团
澳门大三巴赌场 申博娱乐官网 太阳城亚洲 申博客户端下载